Lid als schoolteam

Het lidmaatschap voor een schoolteam bedraagt per kalenderjaar 160€ (t.e.m. 4 leerkrachten), 220€ (t.e.m. 6 leerkrachten) en 260€ (meer dan 6 leerkrachten).

Betaling kan ook via bestelbon of factuur geregeld worden.

Onze gegevens:
Esta Belgium Flanders vzw
Stijn Streuvelslaan 11
9051 Gent
Ondernemingsnummer: 0867.686.180
Bankrekeningnummer: BE85 5230 8019 2706

Vermelding op overschrijving: "schoolteam" gevolgd door de naam van de school

Naam van de school
Postadres van de school
E-mailadres schoolteam
Telefoon schoolteam
Aantal leerkrachten
Namen, contactgegevens en instrumenten van alle leer­krachten in het team
Niet invullen