Contact

E-mail

Telefoon

+32 (0)498 30 60 10

Bestuur

Zetel

Stijn Streuvelslaan 11
9051 Gent

Dagelijks bestuur

Dirk Verelst, voorzitter
Marlon Dek, penningmeester
Liesemarie Beelaerts, secretaris

Bestuursleden

Christy Collett, Bernd Van Hulle, Saïdjah Verbrugghe en Jan Verheye