12 oktober 2018: Met Esta op de koffie

Graag willen wij je uitnodigen op de komende activiteit van Esta-BelgiumFlanders. De vereniging voor strijkersleerkrachten te Vlaanderen, onderdeel van de Europese vereniging.

Op vrijdag 12 oktober houden we in het conservatorium te Hasselt "Met Esta op de koffie". Een informele bijeenkomst rond een didactisch thema. Met een inleiding door een van onze leden en een gezellig ideeënuitwisseling erna. Een tasje koffie erbij of iets fris.

Voor diegenen die dat wensen kunnen we ook nog samen onze meegebrachte lunch nuttigen alvorens de terugtocht aan te vatten, bij inschrijving een broodje bestellen kan ook.

Omdat we voor het eerst in deze regio van Vlaanderen komen willen we ons ook even voorstellen die ochtend. Zo kan je nader kennismaken en lidmaatschap overwegen. Meer info over Esta vind je in bijlage of op onze website.

Als thema voor 12 oktober nemen we "De strijkstok als het expressiemiddel, vanaf de eerste les. Een didactische opbouw"

Jan Verheye zal voor een inleiding zorgen. Als leerkracht contrabas te Brugge en Oostende, als bassist in het Symfonieorkest Vlaanderen neemt hij dit als een van de belangrijkste punten in de ontwikkeling naar zelfstandigheid van zijn leerlingen.

Praktisch:

Vanaf 9.30h ontvangst in het conservatorium, Kunstlaan 12, 3500 Hasselt. Om 10h start inleiding en bespreking. Op het einde polsen we ook graag eens naar nieuwe interessepunten voor sprekers of discussies.

We ronden het officiële gedeelte af tegen 12h.

Graag inschrijven via dit formulier.

Mogen we hopen op je aanwezigheid, zodat Esta kan uitgroeien tot een informatieve vereniging met een brede ledensteun.