Waarvoor staat ESTA?

De European String Teachers Association verbindt leerkrachten en strijkers in heel Europa.  Aan de hand van concerten, workshops, openbare lessen, congressen, tijdschriften en samenwerkingsverbanden, biedt ESTA de kans om op de hoogte te blijven van wat in de strijkerspedagogie leeft.  Het jaarlijkse internationale congres van ESTA toont aan dat deze visie in praktijk wordt omgezet!

Wat doet ESTA Belgium Flanders?

Ook in Vlaanderen is ESTA met een afdeling actief.  Als vakorganisatie wil ze graag de strijkersleerkrachten over verschillende regio's en onderwijssystemen of scholen bij elkaar brengen.  ESTA Vlaanderen zal zich dit jaar daarom inzetten om (navormings)activiteiten te organiseren, verspreid over het ganse land.  We plannen omkaderingsactiviteiten omtrent de hervorming (toelichting en uitwerking nieuwe leerplannen) in samenwerking met OVSG.  We plannen openbare masterclasses met docenten uit de Vlaamse Hogescholen.  We werken samen met ESTA Nederland om workshops of lezingen omtrent strijkerspedagogiek aan te bieden en werken met hen samen om het tijdschrift ARCO uit te geven.  We steunen initiatieven die het Vlaamse Strijkersleven bevorderen (strijkersdagen, basdagen, enz.).